Z znanjem in usposobljenostjo za večjo konkurenčnost in lepši svet

 

KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

FOKUSNA PODROČJA

Trajnostna energija

Biomasa in alternativne surovine

Sekundarne surovine

Funkcionalni materiali

Procesi in tehnologije

Krožni poslovni modeli

KOMPETENČNI CENTER

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami, ki delujejo na določenem prioritetnem področju Slovenske Strategije pametne specializacije – S4. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva in pridobivanje novih kompetenc. Bolj usposobljeni zaposleni povišujejo konkurenčnost slovenskih podjetij in gospodarstva.

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

Koncept krožnega gospodarstva izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto. Predstavljajo ga zaključeni snovni tokovi na različnih ravneh, ki predstavljajo kroženje materiala v življenjski dobi izdelka. Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu namreč zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče. Bistvo modela krožnega gospodarstva je, da so vsi materiali, proizvodi in procesi od začetka načrtovani in oblikovani tako, da odpadkov ni. 

Nenehna rast gospodarstva in potrošništvo zmanjšujeta obseg naravnih virov, katerih cene so v porastu. Zato je nujno preoblikovanje gospodarskih sistemov iz linearnih (vzemi – naredi – odvrzi) v krožna.

Sestava in skupni interes partnerstva

27 partnerjev, 6 mikro, 5 malih, 4 srednjih in 12 velikih podjetij. Skupni interes je medpanožno, interdisciplinarno sodelovanje, povezovanje, mreženje, dostop do novih znanj, ‘krožnih’ kompetenc zaposlenih, večja ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja o krožnem gospodarstvu, ki prispeva k razvoju visokotehnoloških izdelkov, storitev, procesov in tehnologij.

Novice

ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0

ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0

Vabimo vas na brezplačni webinar ''ABC digitalizacije in uvajanja rešitev Industrije 4.0'', ki bo v četrtek, 17. 2. 2022, od 9.00 do 12.00 ure. Aktivnosti za digitalno transformacijo podjetij so v Sloveniji v polnem razmahu, pospešuje jih tudi Načrt za okrevanje in...

Materiali v krožnem gospodarstvu

Materiali v krožnem gospodarstvu

V sredo, 26., in četrtek, 27. januarja smo izvedli dvodnevno usposabljanje ''Materiali v krožnem gospodarstvu''. Strokovnjaki in strokovnjakinje iz Inštituta za celulozo in papir so z nami delili svoje znanje na temo zelenih tehnologij za recikliranje materialov. Dr....

Partnerji

Partnerjev

mikro podjetij

malih podjetij

srednja podjetja

velikih podjetij