Z znanjem in usposobljenostjo za večjo konkurenčnost in lepši svet

 

KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

FOKUSNA PODROČJA

Trajnostna energija

Biomasa in alternativne surovine

Sekundarne surovine

Funkcionalni materiali

Procesi in tehnologije

Krožni poslovni modeli

KOMPETENČNI CENTER

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami, ki delujejo na določenem prioritetnem področju Slovenske Strategije pametne specializacije – S4. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva in pridobivanje novih kompetenc. Bolj usposobljeni zaposleni povišujejo konkurenčnost slovenskih podjetij in gospodarstva.

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

Koncept krožnega gospodarstva izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto. Predstavljajo ga zaključeni snovni tokovi na različnih ravneh, ki predstavljajo kroženje materiala v življenjski dobi izdelka. Zasnova izdelkov v krožnem gospodarstvu namreč zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče. Bistvo modela krožnega gospodarstva je, da so vsi materiali, proizvodi in procesi od začetka načrtovani in oblikovani tako, da odpadkov ni. 

Nenehna rast gospodarstva in potrošništvo zmanjšujeta obseg naravnih virov, katerih cene so v porastu. Zato je nujno preoblikovanje gospodarskih sistemov iz linearnih (vzemi – naredi – odvrzi) v krožna.

Sestava in skupni interes partnerstva

27 partnerjev, 6 mikro, 5 malih, 4 srednjih in 12 velikih podjetij. Skupni interes je medpanožno, interdisciplinarno sodelovanje, povezovanje, mreženje, dostop do novih znanj, ‘krožnih’ kompetenc zaposlenih, večja ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja o krožnem gospodarstvu, ki prispeva k razvoju visokotehnoloških izdelkov, storitev, procesov in tehnologij.

Novice

Srečanje mreže kadrovnikov KOC – Krožno gospodarstvo

Srečanje mreže kadrovnikov KOC – Krožno gospodarstvo

V petek, 5. 11. 2021, smo izvedli srečanje Mreže kadrovnikov KOC – Krožno gospodarstvo, ki so se ga udeležili predstavniki in predstavnice kadrovskih služb iz podjetji vključenih v projekt. Najprej je potekalo interaktivno predavanje ''Reševanje konfliktov na delovnem...

Partnerji

Partnerjev

mikro podjetij

malih podjetij

srednja podjetja

velikih podjetij