Vabimo vas na uvodno predavanje iz cikla programa usposabljanj KOC Krožno gospodarstvo. V uvodno temo našega KOC vas bo vpeljala Mojca Markizeti, ki ima 20 let izkušenj z implementiranjem načel trajnostnega razvoja v podjetja in skupnosti, z razvojem poslovnih strategij, managementom sprememb v podjetjih in managementom inovacij- več informacij http://KOC Krozno PU – Krozni PM nov20

17. in 18. 11. 2020 od 10.00 do 11.30 ure

Predavanje bo zaradi trenutnih omejitev potekalo v spletnem okolju Zoom. Prijave na povezavi: prijave