Za načrtovanje procesov na področju krožnega gospodarstva je potrebno vpeljati večkriterijsko odločanje, kjer poleg ekonomskih kriterijev upoštevamo tudi okoljske in socialne vplive. Med alternativnimi možnostmi izberemo tisto, ki predstavlja uravnotežen kompromis med vsemi tremi dejavniki, t.j. ekonomskim, okoljskim in družbenim. Vse to in še več bo predstavljeno s strani skupine strokovnjakov s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Program https://koc-krozno-gospodarstvo.si/wp-content/uploads/2021/06/KOC-Krozno_Nacrtovanje-procesov_1.pdf.