TERMIN: 28. in 29. 09. 2021 09:00 – 11:00

VSEBINA USPOSABLJANJA:

28. 9. 2021 od 9.00 do 11.00

Obnovljivi viri energije in energijska učinkovitost – pregled evropskih politik
doc. dr. Tine Seljak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
V luči nedavnih sprememb Direktive o obnovljivih virih ter Direktive o energijski učinkovitosti bo predavanje namenjeno pregledu dinamike uvajanja novih zahtev, identifikaciji perspektivnih področij, ter prepletanju obnovljivih virov in energijske učinkovitosti v končni rabi.

 29. 9. 2021 od 9.00 do 11.00

Sodobne tehnologije za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje s poudarkom na učinkovitosti in preprečevanju okužb s koronavirusom
prof. dr. Uroš Stritih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Predstavljene bodo tehnologije za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje s primeri.
V nadaljevanju bodo predstavljene možnosti za povečanje energetske učinkovitosti. Na koncu bodo predstavljeni še ukrepi za preprečevanje okužb s koronavirusom pri prezračevanju.

Seminar bo potekal preko orodja Microsoft Teams. Za sodelovanje na konferenci potrebujete računalnik z internetno povezavo z mikrofonom, brskalnikom Google Chrome ALI nameščeno aplikacijo MS TEAMS (prenos na tej povezavi). 

Potrebne so predhodne prijave preko spodnje e-prijavnice. Zbiramo jih do vključno 27. 09. 2021. Vsak prijavljeni prejme povezavo, s katero bo lahko ob navedenem terminu seminarja dostopal do videokonference. 

PRIJAVE in več informacij: nina.meglic@stajerskagz.si

Veselimo se našega spletnega druženja,

Projektna pisarna KOC – Krožno gospodarstvo

Prijavite se na seminar

7 + 12 =