Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 21/2021, 12.2.2021 med drugimi objavil tudi vavčerski poziv za dvig digitalnih kompetenc v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Rezultati raziskave s področja razvitosti digitalnih kompetenc in znanj v slovenskih MSP, ki sta jo izvedla DIH Slovenija in IIBA Slovenija, namreč nakazujejo da:

– za razvoj digitalnih kompetenc 80 % MSP vlaga 8 ur ali manj/mesec na zaposlenega,

– večina podjetij, ki so sodelovala v anketi, ima uvedena predvsem bazična digitalna delovna mesta, kot so orodja za delo na daljavo, medtem ko so rezultati na področju bolj naprednih digitalnih delovnih mest npr. orodja za projektno vodenje, za inoviranje, platforme za deljenje vsebin namenjenih povečevanju znanja, platforme za soustvarjanje z drugimi deležniki poslovnega ekosistema, manj vzpodbudni,

– prevelika osredotočenost na redno delo in premajhna kompetentnost obstoječega kadra,

– zaostanek na področju digitalnih kompetenc bodo podjetja poskušala nadoknaditi s kadrom od zunaj- glede na stanje na trgu delovne sile je tak kader izredno težko dobiti oziroma je bistveno dražji v primerjavi, če ga sistematično razvijajo sami ter

– v digitalni poslovni preobrazbi ne vidijo priložnosti za višjo konkurenčnost in inoviranje poslovnih modelov.

Za delovna mesta v digitalnem in zelenem prehodu so sistematične krepitve digitalnih znanj in kompetenc ključne, saj jim bodo omogočala prebojne inovacije ter ustvarjanje dodane vrednosti.