Evropska komisija je v maju sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni rezultat evropskega zelenega dogovora. Načrt določa celostno vizijo za leto 2050, tj. svet, v katerem je onesnaževanje zmanjšano na raven, ki ni več škodljivo za zdravje ljudi in naravne ekosisteme, predstavljeni pa so tudi ukrepi za uresničitev tega cilja. https://koc-krozno-gospodarstvo.si/wp-content/uploads/2021/06/AKcjski-nacrt-nicelni-vplivi.pdf