Krožno gospodarstvo in četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0) sta nedvomno dve izmed
najbolj vplivnih tematik zadnjega desetletja. Postopoma sta tako prva kot druga strategija razvoja
vzbudila zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij in industrije iz celega sveta. Čeprav ju
običajno opisujemo kot dve neodvisni raziskovalni področji, obstaja množica sorodnih tematik, ki
predstavljajo komplementarno vsebino akcijskega načrta Evropske Unije za prehod v zeleno
gospodarstvo.

Namen simpozija, ki ga organizira TECOS-Razvojni Center Orodjarstva Slovenije, je poglobiti znanje in zavedanje o vplivu Industrije 4.0 na oskrbovalne verige krožnega gospodarstva, in določiti pristope, ki jih lahko preko prihodnje industrijske revolucije implementiramo za podporo krožnosti in trajnosti našega okolja.