17. in 18.11.2020 smo izvedli prvo izmed serije predavanj v okviru programa usposabljanj KOC Krožno gospodarstvo z naslovom Krožni poslovni modeli z ga. Mojco Markizeti, vodjo trajnostnega razvoja in regulative, v podjetju Iskraemeco.

Izobraževanja so se udeležila vsa podjetja v projektnem partnerstvu, skupaj 42 udeležencev. Skozi 4 urna predavanja smo bili seznanjeni z osnovno idejo krožne ekonomije, ki izhaja iz čistega dejstva, da so snovni, energetski in še kakšni viri v naravi omejeni in principi linearne ekonomije (vzemi, uporabi, zavrzi) preprosto nevzdržni za naš planet. Uvajanje krožne ekonomije zahteva postavitev novih, drugačnih poslovnih modelov, hitrega odziva na spremembe in nenazadnje pojavile so se potrebe po novih, krožnih kompetencah in znanju. Po ocenah bo tako do leta 2025 50 % zaposlenih potrebovalo pre-kvalifikacijo oz. usvojitev drugačnih kompetenc, znanj in veščin kot so npr. kritično in analitično razmišljanje, veščine reševanja kompleksnih problemov, kreativnost, izvirnost, prilagodljivost. S predstavitvijo pionirskih primerov nacionalnih in mednarodnih podjetij (AQUAFIL, DONAR, PLANETCARE, IKEA, FAIRPHONE) vključno s predstavitvijo podjetja Iskraemeco, smo razumeli ključno sporočilo predavanj zakaj in kako usmeriti podjetje pri prehodu v krožno ekonomijo.