V imenu Slovenije je na e-konferenci sodeloval aktualni slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V okviru diskusije o možnih dodatnih ukrepih za pospešitev prehoda v zeleno gospodarstvo in digitalno transformacijo, je minister Počivalšek predlagal, da so ti trajnostni, ciljno usmerjeni v investicije za zeleni in digitalni prehod, pri čemer pa je izpostavil tudi vlaganja v kompetence in in vseživljenjsko učenje. Po njegovem mnenju so to ključna področja, ki bodo pomagala gospodarstvu k prestrukturiranju, in da bodo postala bolj odporna.

Načrt okrevanja EU bo predvidoma objavljen še v mesecu maju.

V središču EU načrta za okrevanje bo Evropski zeleni dogovor.

Vir: MGRT