Vlada je spomladi letos sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju načrt), v katerem je opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevala k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

Razvojna področja in komponente načrta so:

  • zeleni prehod,
  • digitalna preobrazba,
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • zdravstvo in socialna varnost.

Za njihovo učinkovito izvajanje so v dokumentu že določene vsebinsko povezane reforme in naložbe ter relevantni mejniki in cilji. S sprejetjem tega dokumenta se je država še enkrat zavezala k zelenemu prehodu, zato je rdeča nit vseh ukrepov varovanje okolja. To je pomembno sporočilo za vse deležnike, ki bodo lahko koristili sredstva načrta, saj bo potrebno k temu cilju prilagajati organizacije, tako procese kot tudi kader. Kompetence, ki jih razvijamo v KOC – Krožno gospodarstvo, so torej ključne kompetence prihodnosti.

Načrt predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil.

Dostop do celotnega dokumenta: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti

Vir: EU skladi