Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji v okviru evropskega integralnega projekta CARE4CLIMATE z namenom krepitve zelenega javnega naročanja pripravilo dve brošuri: »Okoljsko označevanje« in »Kemikalije«, ki sta tako javnim naročnikom, kot tudi ponudnikom v pomoč pri javnem naročanju okoljsko manj obremenjujočih izdelkov.

Objavljeni brošuri