Evropska komisija pripravlja digitalno preobrazbo, ki bo koristila vsem. Digitalne rešitve, ki postavljajo ljudi na prvo mesto, bodo pomenile nove priložnosti za podjetja, spodbudile zaupanja vredne tehnologije, zagotovile odprto in demokratično družbo, omogočile živahno in trajnostno družbo ter pomagale proti podnebnim spremembam in pri prehodu na zeleno gospodarstvo

Več https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_sl