V preteklem mesecu smo v projektnem partnerstvu Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu sklad RS, sofinancerju projekta KOC, oddali celovit program usposabljanj za prehod v krožno gospodarstvo.

Dokument smo gradili na naslednjih ključnih predpostavkah: kakovost, uporabnost, trajnost, iskanje sinergij podjetji v KOC – Krožno gospodarstvo. Namenjen je pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega na delovnih mestih v podjetjih našega partnerstva. Določa namreč na katerih izhodiščih je potrebno usposabljati zaposlene za doseganje boljših poslovnih rezultatov.

Celotna vsebina, predvsem pa tematski moduli programa, so bili zastavljeni po posvetu s vsemi podjetji, ki so vključeni v projekt KOC – Krožno gospodarstvo. Velik poudarek smo namenili tudi merjenju učinkovitosti usposabljanj, zato smo prepričani, da bomo s tem projektom uspeli narediti kakšen korak bližje k razvoju slovenskega gospodarstva, ki bo še bolj okolju prijazen in trajnosten.