Pakt EU za znanja in spretnosti spodbuja skupno ukrepanje za čim večji učinek naložb v izboljšanje obstoječih znanj in spretnosti (izpopolnjevanje) ter usposabljanje za nova znanja in spretnosti (prekvalifikacija). Znanja in spretnosti so po navedbah komisije namreč osrednjega pomena za okrevanje po koronavirusni pandemiji ter za uspeh digitalnega in ekološkega prehoda. Vsa podjetja, velika in mala, potrebujejo usposobljene ljudi za inovacije in rast.

Več informacij na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en