Podjetje Plastika Skaza je prejelo nagrado za najboljšo kadrovsko prakso 2020, ki na prvo mesto postavlja skrb za poslovni in osebni razvoj zaposlenih.

Skaza si je zmago prislužila s številnimi inovativnimi kadrovskimi prijemi, med katerim še posebej izstopajo:

– prilagojeni načini dela,
– princip kadrovanja s pravimi ljudmi na pravih delovnih mestih ter
– sistemi izobraževanja in nagrajevanja.

Primeri dobrih praks v podjetju Skaza

– Fleksibilen delovni čas,
– možnost dela od doma,

–  uvedba 6-urnega delovnika na oddelkih, kjer je tovrstna oblika dela mogoča,
– uvedba stalne povratne informacije,
– možnost napredovanja tako v horizontalni kot vertikalni smeri,
– možnost internih in eksternih izobraževanj.

Pri Skazi so implementirali tudi program Skaza mentor ter avtomatiziran program za izobraževanje, ki zaposlenim omogoča soodločanje o tem, katera dodatna znanja potrebujejo pri svojem delu.

Podjetju Skaza čestitamo za priznanje, ki potrjuje uspešno preobrazbo podjetja in kakovostno delo.