Kar je dobro za okolje, je dobro tudi za gospodarstvo!

Večina vlad in finančnih institucij je kot odziv na krizo koronavirusa pričela z vlaganjem v strategije za oživitev gospodarstva, s poudarkom na zelenih rešitvah-https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl. Raziskave kažejo, da pristopi zero waste ustvarjajo več delovnih mest kot sistemi, ki temeljijo na odlaganju in sežiganju odpadkov.

  • Popravila ustvarijo več kot 200-krat toliko delovnih mest kot odlagališča in sežigalnice.
  • Recikliranje ustvari več kot 50-krat toliko delovnih mest kot odlagališča in sežigalnice.
  • Predelava ustvari skoraj 30-krat toliko delovnih mest kot odlagališča in sežigalnice.

Zero waste je celovit pristop ravnanja z odpadki, ki daje prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi, kompostiranju in recikliranju. Je splošno sprejeta strategija, ki dokazano zmanjšuje vplive na okolje in prispeva k pravični družbi.