Korona kriza je prinesla potrebo po digitalnih veščinah. Le to pa je povzročilo izzive, iskanja rešitev in deljenje izkušenj in pobud. Te pobude zajemajo različne teme, nove povezave, nove skupine v katerih so tako učitelji, učenci, lastniki MSP, zaposleni, samozaposleni in drugi. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov dobrih praks in pobud iz različnih evropskih držav.

Primeri iz posameznih držav na povezavi https://dihslovenia.si/baza-znanja/dobre-prakse/primeri-tujih-dobrih-praks-s-podro%C4%8Dja-dviga-digitalnih-kompetenc-v-%C4%8Dasu-korona-krize