Program usposabljanja

 

Program usposabljanj je namenjen pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega na delovnih mestih v podjetjih partnerstva, ki so ključnega pomena za prehod v krožno gospodarstvo. Temelji na štirih ključnih predpostavkah:

1. Kakovost

2. Uporabnost za kadrovske delavce in/ali vodje

3. Trajnost

4. Podlaga za iskanje sinergij podjetji v KOC

Določa na katerih izhodiščih je potrebno usposabljati zaposlene za doseganje boljših poslovnih rezultatov, višjo usposobljenost posameznika in s tem višjo zaposljivost.

Program usposabljanj bo trajnostno naravnan v smislu, da bo tudi po zaključku sofinanciranja projekta služil kot aktualen in uporaben pripomoček z dolgoročnimi koristmi za vse deležnike projekta.