Vstop v novo leto smo v partnerstvu želeli obeležiti s srečanjem predstavnikov podjetji partnerstva, ki so v posameznem podjetju zadolženi za razvoj kadrov in so v okviru projekta združeni v Mrežo kadrovikov. Ti so osrednji kontakt za projektno pisarno KOC-a, promotorji projektnih aktivnosti, sodelovali bodo pri merjenju učinkovitosti usposabljanj, izvajajo pa tudi aktivnosti za razvoj kadrovskih politik in nadgradnjo kompetenc znotraj podjetji ter si medsebojno prenašajo dobre prakse.

Prvo srečanje Mreže kadrovikov je potekalo 21. januarja 2020 v Mariboru, v okviru katerega smo poslušali dve predavanji, in sicer predavanje Uspešno uvajanje sprememb, direktorja podjetja Mercuri International d.o.o., Davorja Fabčiča in predavanje Digitalne kompetence, znanja, veščine in orodja za razvoj krožnega gospodarstva, dr. Emilije Stojmenove Duh.

Predavanje dr. Emilije Stojmenove Duh

Ker moramo konec meseca januarja oddati povzetek Programa usposabljanj za prehod v krožno gospodarstvo, ki smo ga zadnje tedne usklajevali v partnerstvu, smo na srečanju ponovno predelali vsebino dokumenta, saj si v projektni pisarni želimo pripraviti čim bolj kakovosten in uporaben dokument za kadrovske delavce, ki bo imel trajnostne učinke.