Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov. V obdobju 2019 – 2022 bo podprtih 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.

Sklad je pravočasno prejel 23 vlog. Strokovna komisija je pregledala in ocenila vsako vlogo in izmed njih izbrala 10 kompetenčnih centrov, ki skupaj pokrivajo vseh 10 področij Strategije pametne specializacije, S4.

Za delovanje 10 kompetenčnih centrov so bila odobrena sredstva v višini 5.498.995,75 EUR.

V odobrene kompetenčne centre je skupaj vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij. Za čas trajanja projekta načrtujejo odobreni kompetenčni centri kar 22.352 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem ključnih kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

Seznam izbranih projektov najdete tukaj.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada