Štajerska gospodarska zbornica, strokovni partner v projektu KOC – Krožno gospodarstvo, in SPOT točka Podravje, organizirata strokovno delavnico “Uvajanje krožnih sprememb v gospodarstvu s pomočjo analize življenjskega cikla izdelka (LCA)”.

Delavnica bo potekala v četrtek, 12. 12. 2019, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru. 

PROGRAM DELAVNICE

08.30 – 09.00 Zbiranje udeležencev
09.00 – 09.05 Pozdrav SRIP – Krožno gospodarstvo in SPOT svetovanje Podravje
09.05 – 10.05 Osnove LCA analize in primeri; Zorka Novak Pintarič in dr. Damjan Kranjc, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
10.05 – 10.55 Zakaj izvajati in kako se lotiti analize LCA v podjetjih? Gregor Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
10.55 – 11.40 Kompleksnost vrednotenja življenjskega cikla v procesih za pretvorbo energije; dr. Mitja Mori, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
11.30 – 12.00 Razprava in zaključki

Vsebina delavnice je pomembna za partnerstvo projekta KOC z vidika prepoznanih vrzeli v kompetencah na področju krožnega gospodarstva, ki smo jih definirali v času prijave.

Namenjena je gospodarstvenikom, ki želijo v svojem poslovnem okolju uvajati krožno gospodarstvo, podjetnikom in bodočim podjetnikom, ki jih zanimajo nove poslovne priložnosti ter drugim zainteresiranim.

Analiza življenjskega cikla izdelka (LCA analiza) je mednarodno uveljavljena metoda, ki omogoča vrednotenje vplivov na okolje, ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, storitve ali procesa na transparenten način. LCA analiza nam je v pomoč pri oceni okoljskih vplivov oz. odločitev glede uporabe novo razvitega proizvoda (storitve, procesa,…) in ga primerjamo s konkurenčnimi proizvodi ter identificiramo ključne stopnje, v katerih bi spremembe znižale vplive na okolje.

Uporabo LCA analize podpira tudi Evropska komisija. Rezultati LCA analiz so zanimivi za gospodarstvo / industrijo in za potrošnike /uporabnike, saj sta varovanje okolja in racionalna raba virov najpomembnejši prioriteti vsake družbe.

Udeležba je brezplačna, potrebne pa so PRIJAVE do 11. 12. 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.