Na GZDBK smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra mreže za prehod v krožno gospodarstvo, v katerem sodeluje 27 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP – Krožno gospodartsvo.

Na uvodnem sestanku 4. oktobra 2019 v Novem mestu so se partnerji projekta seznanili z navodili izvajanja projekta ter s predlogom programa skupnih usposabljanj. Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja krožnega gospodarstva.

direktor GZDBK predstavlja projekt partnerskim podjetjem.

Pomen usposabljanj za razvoj zaposlenih in doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetij sta na uvodnem srečanju izpostavila tudi Vladimir Milovanović in Nejc Ojsteršek, predstavnika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.