Na ustanovnem srečanju programskega sveta smo predstavniki projektne pisarne predstavili vsebino, namen in cilje projekta ter trajnostni program usposabljanj. Programski svet namreč poleg podjetji iz partnerstva sestavljajo zunanji strokovnjaki, ki prihajajo iz raziskovalno-izobraževalnih inštitucij in podjetji, v katerih svetujejo pri uvajanju trajnostnega razvoja.

Poudarek srečanja je bil zagotavljanju kvalitetnih in uporabnih vsebin za podjetja iz partnerstva, ki sicer prihajajo iz raznolikih panog, prav tako pa so si precej različna po velikosti. Strinjali smo se, da je za prehod v krožno gospodarstvo ključno ozaveščati in usposabljati vodstvo, ki nato svoje znanje prenaša do svojih zaposlenih.

V programskem svetu projekta se bomo zavzemali za dolgoročno koristne in relevantne vsebine, ki so povezane s slovenskimi razvojnimi prioritetami na področju prehoda v krožno gospodarstvo.