Fundacija Ellen MacArthur je izdala vodnik, podkrepljen s konkretnimi primeri novih poslovnih modelov, produktov in storitev podjetij na področju preprečevanja nastajanja odvečne odpadne embalaže. Vodnik je razdeljen v tri sklope. V prvem sklopu je predstavljena t.i. upstream inovacija, ki zahteva spremembo miselnosti na relaciji embalaža-izdelek-poslovni model. Inovativni koncepti oblikovanja embalaže ohranijo funkcionalnost vendar temeljijo na materialih, ki jih je možno reciklirati so npr. topljivi ali užitni. Na ravni izdelka so vpeljane inovacije za spreminjanje potreb embalaže ob ohranitvi ali izboljšanju uporabniške funkcije izdelka. Na področju poslovnih modelov je vpeljana inovativnost pri modelu dobave, dobavni verigi, lokaciji proizvodnje, npr. namesto prodaje izdelkov v embalaži za enkratno uporabo, prodaja izdelkov v embalaži, ki jo je mogoče ponovno napolniti ali vrniti. V drugem delu je predstavljeno kako uporabiti upstream inovacije za dosego treh ključnih strategij krožnega gospodarstva: odpravi, ponovno uporabi in kroženje materiala na več kot 110 primerih. V tretjem delu je predstavljenih pet ključnih elementov, ki podkrepijo prizadevanja za uspešno uvajanje inovacij. Vabljeni k ogledu vodnika na spodnji povezavi.

https://koc-krozno-gospodarstvo.si/wp-content/uploads/2021/02/Upstream-Innovation-English.pdf.