Vlada je na avgustovski seji obravnavala in potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost in odločila, da je potrebno Načrt za okrevanje in odpornost pripraviti za obravnavo na seji vlade v mesecu oktobru letos.

Pri pripravi predlogov so bila upoštevana Priporočila Evropske komisije Sloveniji k nacionalnemu programu reform, Poročilo o razvoju 2020 (UMAR), Ekonomski pregled za Slovenijo 2020 (OECD) in številni nacionalni strateški dokumenti.