Pri pripravah programa usposabljanja za naš KOC, smo se seznanili z evropskim projektom Erasmus + CYCLE, katerega cilj je razvoj kompetenc in orodij za izboljšanje kvalitete poučevanja v odraslem izobraževanju.

Ključni rezultat projekta je pravzprav kompetenčni center za izvajalce usposabljanj za odrasle, da bodo sposobni indentificirati in razumeti ključne kompetence na področju krožnega gospodarstva. Ta center je vzpostavljen v spletnem okolju in omogoča vključenim projektnim partnerjem izmenjavo znanja, mreženje ter ponuja dostop do baze učnih gradiv, ki so v podporo izvajalcem usposabljanj.

Prosto dostopni sta dve zanimivi publikaciji, ki nam lahko služijo tudi v našem konzorciju:

Circular Economy and Lifelong Learning: Scenarios – Methodologies – In action

Pedagogical Model to Include Circular Economy Competences in Adult Education