Minister mag. Andrej Vizjak se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje. Razprava je bila osredotočena na vlogo ukrepov iz Akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, tudi pri pospeševanju trga z visokokakovostnimi sekundarnimi surovinami. Evropski zeleni dogovor s predlogom Evropskega podnebnega zakona, Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in Strategijo za biotsko raznovrstnost lahko z ustvarjanjem delovnih mest, pospeševanjem zelenega prehoda in modernizacijo evropske industrije zagotovi ponovno rast evropskega gospodarstva in tako predstavlja temelje obnove za bolj trajnostno in odporno Evropo.