Naš obstoječi gospodarski sistem se ne spreminja dovolj hitro, da bi zagotovil dobro počutje vseh na našem planetu. Zavedamo se, da prehod z linearnega na krožni ekonomski model ni izbira, ampak nuja.

Uspešno obvladovanje izzivov in čim hitrejše doseganje konkurenčnosti predstavljata izhodišče za izvajanje projekta Kompetenčni center

Razvoj kadrov je ob tehnološkem razvoju ključen za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. Izziv in končni cilj kompetenčnega centra je tako razvoj programa usposabljanj, ki bo omogočal nova znanja in razvoj 20 ključnih kompetenc potrebnih za prehod podjetij v krožno gospodarstvo in preboj krožnega gospodarstva v smislu večje konkurenčnosti podjetij in hkrati slovenskega gospodarstva.

Dodana vrednost projekta bo razvoj novega, trajnostno naravnanega programa usposabljanja, ki bo namenjen pridobitvi specifičnih znanj s področja krožnega gospodarstva.

Namen projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, spodbujanje povezovanja, mreženja ter prenosa dobrih praks med podjetji ter ozaveščanje vključenih o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju.