Izkoriščanje odpadnih snovnih tokov za pridobivanje snovnih virov in energije predstavlja nujen del in močno orodje pri doseganju ciljev krožnega gospodarstva. Cilj je zmanjšati vplive ravnanja z odpadki na zdravje in okolje ter izboljšati učinkovitost virov. Predstavljene bodo napredne tehnologije za procesiranje odpadnih snovnih tokov kot so torefikacija, hidrotermični procesi, membranski procesi ter njihov potencial za konverzijo bioloških in plastičnih odpadkov v vredne produkte oz. energijo.

18. 10. 2021 od 9.00 do 11.00

dr. Danijela Urbancl: Pridobivanje biogoriv iz odpadnih snovi s procesom torefikacije
dr. Mojca Škerget: Konverzija odpadkov v sekundarne surovine s hidrotermični postopki

 19. 10. 2021 od 9.00 do 11.00

dr. Marjana Simonič: Membranska separacija kot možnost nadgradnje čiščenja odpadnih vod
dr. Irena Petrinič: Priložnosti in izzivi procesa direktne osmoze za čiščenje odpadnih voda

Vsi predavatelji prihajajo iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologije Univerze v Mariboru.

Seminar bo potekal preko orodja Microsoft Teams. Za sodelovanje na konferenci potrebujete računalnik z internetno povezavo z mikrofonom, brskalnikom Google Chrome ALI nameščeno aplikacijo MS TEAMS (prenos na tej povezavi). 

Potrebne so predhodne prijave preko spodnje e-prijavnice. Zbiramo jih do vključno 15. 10. 2021. Vsak prijavljeni prejme povezavo, s katero bo lahko ob navedenem terminu seminarja dostopal do videokonference. 

Več informacij: nina.meglic@stajerskagz.si

Veselimo se našega spletnega druženja,

Projektna pisarna KOC – Krožno gospodarstvo

Prijavite se na seminar

5 + 12 =